מדריך למתגרש: באילו מקרים תידרשו להחזיר חלק מתשלומי המזונות?

עם תחילת הגירושין קובע ביהמ"ש מזונות זמניים אבל מה קורה עם הסכומים ששולמו ביתר? האם האישה מחויבת להחזיר אותם?

Sorry this video can only be watched from Israel

עם תחילת ההליך המשפטי והגשת התביעה למזונות, בית המשפט פוסק בדרך כלל מזונות זמניים. במהלך הדיונים, שנמשכים כשנתיים, קובע בית המשפט את גובה המזונות הקבועים לפי קריטריונים של הכנסה, צרכי הילדים ורמת החיים שהייתה נהוגה בבית.

עד קביעה זו משלם האב את המזונות הזמניים בהם חויב, שלעתים גבוהים מסכום המזונות הסופי שהוחלט. אבל מה קורה עם הסכומים ששולמו ביתר? האם האישה מחויבת להחזיר אותם? והאם סכום המזונות שנקבע הוא ממועד פסק הדין או רטרואקטיבי למועד הגשת המזונות?

עורך הדין רפי שדמי, העוסק מזה 30 שנה בענייני גירושין ומשפחה, משמורת ואחזקת ילדים, מזונות ועוד, מסביר את עמדתו של ביהמ"ש.

לפרטים נוספים לחץ כאן